More
  Homeאולם התמונותבית הכנסת הגדול בחלב בשנת 2008

  בית הכנסת הגדול בחלב בשנת 2008

  נושאים קשורים

  שתי שכונות היהודים בחלב / מאת פרופסור צבי זוהר

  עד לעשורים האחרונים של המאה ה־19, התגוררו כמעט כל יהודי חלב בעיר העתיקה, באזור שבמוקדו רובע "בחסיטה"

  החינוך בחלב במאה ה-20 מאת יוסי דאיה(משען)

   החינוך בחלב במאה ה 20 מאת יוסי דאיה (משען) //// תודה לקבוצת וואטסאפ "החבורה" שארגן את המפגש בזום.

  הרהורים: מאת חכם יצחק משה שחיבר זצ”ל

  "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים״ (קהלת ג׳ א). הנה כל ימי הייתי מצטער על דבר זה, מתי יבוא לידי ואקיימנו, מתי נזכה להחיות מערמות עפר את ספרי חכמינו ומאורינו חו"ר אר"ץ ז״ל, המפורסמים בתורתם ויראתם הטהורה,