More

  בשיבה טובה: הגאון רבי יצחק זעפרני זצ”ל

  הגאון רבי יצחק זעפרני זצ”ל

  המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובה (חלב) מעלה ציון לזכרו של הגאון רבי יצחק זעפרני זצ”ל שנפטר בשיבה טובה, בן 96, בביתו שבירושלים בשבת, ה’ בתמוז תש”פ, 27/6/2020.
  חכם יצחק זצ”ל נולד בחלב בז’ באב שנת תרפ”ד, 7 באוגוסט 1924, בן לגאון חכם סלים זעפרני זצ”ל, מגדולי חכמי אר”ץ.

  עם עלייתו לארץ, נרתם חכם יצחק ללימודי קודש בישיבת ‘פורת יוסף’, בישיבת ‘נובהרדוק’ ובישיבת ‘היישוב החדש’. התגורר תחילה בתל-אביב, שם מסר שיעורים בבית הכנסת ‘שפת הים’ (תפארת רפאל) וכן כיהן כרב בית כנסת בגבעתיים. ניהל תלמוד תורה ‘תורת משה’ של יוצאי אר”ץ ונמנה על המייסדים של ביהכ”נ “מגן דוד” בת”א. על פועלו בתל-אביב, הוענק לו בשנת תשמ”ב, 1981, עיטור ‘חתן פרס “לכבודה של תורה”‘ מטעם המועצה הדתית ת”א-יפו. עבר לאחר מכן לשכונת בית וגן בירושלים, שם הקים את קהילת ובית הדין לדיני ממונות ‘כתר תורה’ וכיהן כראש המוסדות שלהם במקום.

  חכם יצחק זצ”ל היה “אנציקלופדיה מהלכת” לענייני יהדות ארם צובה בכל היבטיה. סייע ותמך בפעילות התורנית של המרכז שלנו. הנהלת המרכז העניקה לו עותק פקסימיליה מהודר של כתר ארם-צובה כאות הוקרה לפעילות אביו זצ”ל בהצלת הכתר והבאתו לישראל.

  הותיר אחריו שני בנים המשרתים בקודש: הרב אב בית דין שלמה זעפרני שליט”א וראש כולל “כתר תורה” והרב משה זעפרני שליט”א, ראש כולל “נר ישועה”. שלושת בנותיו של חכם יצחק נשואות לרבנים חשובים: עדינה – נשואה למקובל רבי מרדכי עטייה שליט”א, ראש ישיבת “החיים והשלום”, סטלה – נשואה לרב הדיין ניסים עטייה שליט”א ומיכל – נשואה לרבי משה הלוי, ראש שתי הישיבות “תפארת הלוי”.

  חכם יצחק זצ”ל נקבר בהר המנוחות שבגבעת שאול בירושלים.

  יהי זכרו ברוך.
  תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
  ת.נ.צ.ב.ה