More
  Homeאולם דמויות מאר"ץבשיבה טובה: הגאון רבי יצחק זעפרני זצ"ל

  בשיבה טובה: הגאון רבי יצחק זעפרני זצ”ל

  הגאון רבי יצחק זעפרני זצ”ל

  המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובה (חלב) מעלה ציון לזכרו של הגאון רבי יצחק זעפרני זצ”ל שנפטר בשיבה טובה, בן 96, בביתו שבירושלים בשבת, ה’ בתמוז תש”פ, 27/6/2020.
  חכם יצחק זצ”ל נולד בחלב בז’ באב שנת תרפ”ד, 7 באוגוסט 1924, בן לגאון חכם סלים זעפרני זצ”ל, מגדולי חכמי אר”ץ.

  עם עלייתו לארץ, נרתם חכם יצחק ללימודי קודש בישיבת ‘פורת יוסף’, בישיבת ‘נובהרדוק’ ובישיבת ‘היישוב החדש’. התגורר תחילה בתל-אביב, שם מסר שיעורים בבית הכנסת ‘שפת הים’ (תפארת רפאל) וכן כיהן כרב בית כנסת בגבעתיים. ניהל תלמוד תורה ‘תורת משה’ של יוצאי אר”ץ ונמנה על המייסדים של ביהכ”נ “מגן דוד” בת”א. על פועלו בתל-אביב, הוענק לו בשנת תשמ”ב, 1981, עיטור ‘חתן פרס “לכבודה של תורה”‘ מטעם המועצה הדתית ת”א-יפו. עבר לאחר מכן לשכונת בית וגן בירושלים, שם הקים את קהילת ובית הדין לדיני ממונות ‘כתר תורה’ וכיהן כראש המוסדות שלהם במקום.

  חכם יצחק זצ”ל היה “אנציקלופדיה מהלכת” לענייני יהדות ארם צובה בכל היבטיה. סייע ותמך בפעילות התורנית של המרכז שלנו. הנהלת המרכז העניקה לו עותק פקסימיליה מהודר של כתר ארם-צובה כאות הוקרה לפעילות אביו זצ”ל בהצלת הכתר והבאתו לישראל.

  הותיר אחריו שני בנים המשרתים בקודש: הרב אב בית דין שלמה זעפרני שליט”א וראש כולל “כתר תורה” והרב משה זעפרני שליט”א, ראש כולל “נר ישועה”. שלושת בנותיו של חכם יצחק נשואות לרבנים חשובים: עדינה – נשואה למקובל רבי מרדכי עטייה שליט”א, ראש ישיבת “החיים והשלום”, סטלה – נשואה לרב הדיין ניסים עטייה שליט”א ומיכל – נשואה לרבי משה הלוי, ראש שתי הישיבות “תפארת הלוי”.

  חכם יצחק זצ”ל נקבר בהר המנוחות שבגבעת שאול בירושלים.

  יהי זכרו ברוך.
  תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
  ת.נ.צ.ב.ה

  נושאים קשורים

  הרהג” חכם שאול קצין זצוק”ל

  כ"ד בכסלו תשעט 02.12.18 מרכינים ראש עם פטירתו של הגאון רבי שאול קצין זצ"ל, רבה של הקהילה החלבית בניו יורק, והוא בן 97.  יובא למנוחות...

  דוד גינדי ז”ל

  דוד גינדי ז"ל, אשר פעל רבות, לשם שמים, להצלת יהדות סוריה וקליטתה בארץ, לגיוס תרומות לנזקקים ולטיפול בנכסי הקהילה בארץ

  חכם יוסף ששו הלוי זצוק”ל

  חכם יוסף ששו הלוי זצוק"ל מאחרוני חכמי יהדות חלב ומנהל בית הספר בחלב מאת יוסי דאיה והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה. ביום שישי, ל׳ תשרי,...

  עו”ד שלמה תוסייה- כהן ז”ל

   עו"ד שלמה תוסייה- כהן ז"ל 1994 - 1917 עו"ד שלמה תוסייה- כהן ז"ל- הנשיא הראשון של המרכז העולמי למורשת יהדות ארם- צובא (חלב) בישראל שלמה תוסייה-כהן, עורך...