More

  דבר העורך – חוברת דרך אר”ץ גיליון מס’ 1 שנת 1986

  דבר העורך

  קוראים יקרים,

  ניצני אר״ץ, אכן, נראים בארץ; העת, אכן, הגיעה לתעד, לטפח, ולהפיץ את מורשתנו העשירה, ולהוסיף בכך נדבך חשוב בשמירת עברו ועושרו של העם היהודי. זהו המסר העיקרי שלנו – מסר שאותו מיטיב לבטא, ידידי הצייר אברהם שמי, בשער האחורי של ביטאון זה.

  לא רק שהעת הגיעה, אלא שהיא אף דוחקת, כי המלאכה מרובה. אכן, העת מאוחרת, אך, כידוע, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.

  ביטאון זה משקף את הגיוון הרב של קהילת יהודי ארם צובה: עולם ומלואו של סיפורים, הרהורים, תולדות חיים, תצלומים, הגירה, עלייה, גבורה, מחקר, אגדה, שירה, זמרה, ואף… מטעמים ממטבחה של אמא. בגיוון זה – ניסינו להגיש ״קוקטייל״ מכל וכל בתקווה שהוא יערב לחיו חברינו, וימלא ציפיות קוראינו.

  ביטאון זה הוא חלק מהפעילות השוטפת של המרכז – מרכז, אשר נוסד לכולנו. דעתכם חשובה לנו מאוד. כתבו לנו, הציעו הצעות, הביעו דעות, שמרו על קשר – זה יהיה לשמחתנו.

  גליון זה יגיע לידיכם לקראת ראש השנה תשמ״ז. זוהי הזדמנות חגיגית לאחל לכם שנה טובה ופוריה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.

  שלכם,