More

  דבר העורך – חוברת דרך אר”ץ גיליון מס’ 2 שנת 1987

  דבר העורך

  קוראים יקרים

  מאז צאת הגיליון הראשון של בטאוננו, קבלנו מכתבים מקוראים רבים. חלקם מודה, משבח ומהלל, וחלקם מבקר. מאיר ומעיר. לאלה, גם אלה, אנו מודים על ההיענות ועל האיכפתיות.

  גם הפעם נציג בגיליון זה את הגיוון הרב של יהודי אר”ץ. בתקווה ש״קוקטייל״ זה יענה על ציפיותכם. ברכת הדרך ל”דרכי אר״ץ״. אותה קבלנו מקוראים רבים, מחזקת את ידינו ודוחפת אותנו קדימה להמשך הדרך.

  גם הפעם נדווח על התקדמותנו לקראת היעדים אותם קבע המרכז. אנו מצפים לקבל את תגובותיכם: דעתכם חשובה לנו מאד.

  משה כהן