More
  Homeדף מרכזהעברית בארם צובא מאת משה כהן

  העברית בארם צובא מאת משה כהן

  העברית בארם צובא

  מאת משה כהן

  מקור: חוברת אר”ץ מס’4  שנת 1988

  ﬠל הלשון הﬠברית בקריאת המקרא בארם צובא

  קריאת המקרא והמשנה בﬠברית, קשורה, אצל יהדות ארם צבא באופן הוראת הקריאה לתנוקות של בית רבן.

  הלימוד התבצﬠ בשיטת החיקוי המדויק ובשיטת השינון. כאשר ﬠל תינוקות של בית רבן ב”כותאב” (הוא ה”חדר” שבקהילת אשכנז) לחקות את המלמד שלהם ולשנן את מה שהוא מﬠביר.

  תחילה למדו את שמות האותיות והיגויין. אח”כ היו ﬠוברים לשמות התנועות והיגויין  (שווא, קמץ…). בשלב השלישי היו עוברים לקריאת הברות (מלים כמו: אב, אם, זה)  ולבסוף לקריאת מלים ﬠבריות.

  המלמד נקרא “חכם”. והוא השקיﬠ מאמץ ללמד את המבטא הנכון, כך שבחלקם, היו החכמים בכותאב נותנים הנחיות פונטיות, ותנוﬠות גופניות לחיקוי כגון פתיחת הפה בתנוﬠת הפתח.

  בכותאב לא נלמדו כללי הדקדוק בצורה מסודרת. יתכן והסיבה נﬠוצה במגבלות שהטילו השלטונות הסורים על לימוד העברית כשפת קריאתה ולא רק כשפת קודש לתפילה ולפולחן.

  את טﬠמי המקרא וצורת הנגינה, לימדו בכותאב בשלבים מתקדמים של כתות הלימוד. כמעט ולא היה ילד יהודי שהגיﬠ לגיל הבר המצווה מבלי שידﬠ לקרוא את התנ”ך בטעמיו השונים והמדוייקים, תוך הקפדה ﬠל נגינת הטﬠמים. שהשתנתה מספר לספר. מנגינת הטﬠמים של חמישה חומשי תורה היתה אחידה, כך גס מנגינת הטﬠמים של ספרי הנביאים. בעוד שהגיוון הרב היה בין ספרי הכתובים השונים (“תהילים” שונה מ”אייוב” או מ”איכה”…).

  על הכתיב הﬠברי בארם צובא

  כתב יד הﬠברי בארם-צובא ידוﬠ בשם “ניץ אָלם” דהיינו; חצי קולמוס. לא ברור מה מקור השם. מה משמﬠותו ואיך התגבשה צורת כתיב זו המהווה סגנון מיוחד של כתיב רש”י.

  צורת כתיב זו היתה שגרה בידי כל. סוחרים רבים אף ניהלו את פּנקסיהם בה. הילדים של “תלמוד תורה” למדו לכתוב בה. ﬠוד משחר מגוריהם. כתיב זה שגור ﬠד היום בידי יוצאי אר”ץ ברחבי הﬠולם וכמובן גם בידי שארית הקהילה בחלב ﬠצמה.

  אזכיר כאן שתי תופﬠות מﬠנינות:

  1. האות “א” בסוף מילה מקבלת בכתיב צורה שונה מזו שבאמצﬠ מילה או בתחילתה, זוהי, כנראה השפﬠת הﬠרבית בה קיימת “א” מיוחדת בסוף מילה,
  2. התופעה השניה היא שילוב האותיות “א”  ו”ל” בהימצאותם יחד. נהגו יהודי ארי”ץ לציין אותו באות אחת בצורתה 

   יתכן  ובמקור רצו היהודים להימנﬠ מלכתוב  את המילה “אל” שהיא אחד מכיני הקודש והﬠדיפו לכתבה בצורה מיוחדת. הם נהגו כך גם בﬠרבית. כאשר שם השם בﬠרבית נכתב ﬠל ידם בצורת במקום  arabit3

  טבלת האותיות בכתיב יד של יהודי ארם צובא

  על השפﬠת המבטא הבבלי ﬠל הﬠברית

  השפﬠת המבטא הבבלי ﬠל הﬠברית שבפי יהודי אר”ץ מקורה כנראה בשלושה גורמים: הקשר ההדוק שהיה קייס לדורות  בין יהודי אר”ץ לבין יהודי בבל, המהגרים הבבלים שבאו לחלב. ומגורשי ספרד )הפרכקוס) שהגיﬠו לחלב בראשית המאה השש-ﬠשרה.

  יהודי סוריה קיימו קשר הדוק ﬠם המרכזים היהודים בבבל. גם תלמידי חכמים נשלחו מסוריה לבבל להﬠשיר את ידיﬠותיהם בהלכה ובפסק. וחזרו לשרת בקהילת אר”ץ כדײנים וכפוסקים. המחגרים היהודים מבבל שהגיוגו לחלב ולקמישלי המשיכו לשמור על קשר עם ערי מוצאם. ואף שמרו על המסורת הבבלית בﬠיר מגוריהם החדשה. גם מגורשי ספרד הביאו איתם השפּﬠות מהמבטא הבבלי. שהרי מסורת המבטא הבבלי קדמה בספרד למבטא הארץ-ישראלי. וזאת הסיבה  אולי להימצאות שקיעיס מהמבטא הבבל’. בקריאת המשנה גם בחלב וגס בג’רבה שבתוניסיה בגלל קרבתה לספרד (ראה מחקר של קציעה כ”ץ בנדון.
  יתכן גם שהקשרים אשר היו לקהלית אר”ץ עם הגאונים בבבל יצרו גם הם השפעה על צורת קריאת המשנה.

  נושאים קשורים

  ג’יליאן והוצאת הספר תורה – מאת שלמה ב”ר יצחק ענתבי סקא

  ובשעת הוצאת הספר תורה והולכתו אומרים כולם: "צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו ביום שמחת לבו: אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו: ברוך הבא בשם ה'. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל:

  שתי שכונות היהודים בחלב / מאת פרופסור צבי זוהר

  עד לעשורים האחרונים של המאה ה־19, התגוררו כמעט כל יהודי חלב בעיר העתיקה, באזור שבמוקדו רובע "בחסיטה"

  שרים לתפארת ארם צובא – “על לבבי מדרש בית נשיא”

  חזנים ופייטנים שרים לתפארת ארם צובא

  ילידי סוריה מספרים

    תודה רבה ל ערוץ People of the Book أهل الكتاب על שיתוף הסרטונים ניתן להפעיל כתוביות בשפות שונות ע"י לחיצה על גלגל הגדרות בסרגל המופיע...
  Select your currency
  ILS שקל ישראלי חדש