לשון הכתיבה של חכם אדמון כהן ז”ל

ברשימה זו אתייחס ללשון הכתיבה של אדמון כהן, מאפייניה ומיקומה בכתיבה של יהודי חלבּ בשלהי קיום הקהילה.