More

  מי אנחנו

  חכמינו זצ”ל, הנחו אותנו שגם אם המלאכה מרובה, עד כדי כך שאין אנחנו מסוגלים לגמור אותה, הרי שאין אנחנו פטורים מלהתחיל בה, להמשיך בה ולהתמיד בה. כך שעלינו להתחיל ולהניח אבן אחר אבן בהתקדמות לקראת המטרה הסופית….

  במילים אחרות, מסע אלף המיילים של מורשת יהדות ארם-צובא, מתחיל במיילים הראשונים.
  ואכן, כך התחלנו לפני שלושים ושלוש שנים.
  מאפס התחלנו. כי מורשת יהדות אר”ץ מעולם לא זכתה לתיעוד ולמחקר הראוי לה, למרות היותה יהדות ענקית בעלת מורשת מגוונת של פסיפס רב תחומי, שהשאירה ועדיין משאירה, חותם מרשים וענק בכל התחומים בעם היהודי לדורותיו ותפוצותיו.

  מאז ועד היום, עברנו כברת דרך ארוכה, באמצעים דלים, אך עם הרבה חזון ונחישות לנוע קדימה. בכוחות משולבים של מתי מעט, מהארץ ומחו”ל, בנינו את מרכז מורשת יהדות ארם-צובא (חלב), כך שאנו היום, ברוך השם, מוסד בעל משקל, עם הרבה עשייה ו”רקורד” מרשים המתיר לנו להתפאר במה שעשינו לטובת עם ישראל בארץ ובתפוצות.

  קראו ושפטו!
  זאת ההזדמנות, הנעימה ביותר לנו, להודות לכם חברינו בארץ ובחו”ל, על תרומתכם- הכספית, החומרית, המוסרית והרוחנית לעשייה זו. אתם שותפים להצלחה, בזכותכם אנו קיימים, פועלים ומתרחבים.

  תודה גם למשרד החינוך והתרבות בישראל על סיוע וליווי פעילותנו.

  המרכז למורשת יהדות אר”ץ, מיועד לעם היהודי, לכל עדותיו ולכל שכבותיו. אנו קוראים איפה לכולם לתרום להמשך הדרך – מי בתמיכה כספית, מי באספקת מסמכים, תעודות, תמונות ופרטי מורשת ומי בסיוע של עשייה לשמה.

  אשרינו שזכינו להתחיל למלא שליחות היסטורית זו, שכה חשובה לעם היהודי. אשריכם שליוויתם אותנו במסע זה ואשרי כל מי שמתלווה ויתלווה למסענו הארוך – ארוך הזה.

  ושוב: לא עלינו המלאכה לגמור, אבל אין אנו רשאים להבטל ממנה.

  שלכם בכבוד רב,
  הנהלת המרכז העולמי

  למורשת ארם-צובה(חלב)

  נושאים קשורים

  מייסדי המרכז שנת תשמ”ו-1986

    המייסדים - רשימה ראשונית בסדר אלפביתי מתוך בטאון דרכי אר"ץ-גיליון מס' 1 (אלול תשמ"ו 5746-1986) ★ אגמון דוד (עיתונאי); אורפלי אדמונד; אזרק ג׳ו (פנמה); אלפייה אלפרד,...

  חברי הנהלת המרכז

  "המייסדים וחברי הנהלת מרכז למורשת יהדות אר"ץ בישראל"

  מטרת המרכז מורשת אר”ץ

  ריכוז חומר היסטורי מקיף, שייתן ביטוי נאמן לקהילת יהודי ארם-צובא

  תרגום האתר לאנגלית ולספרדית

  חומר ההיסטורי והמחקרים על יהדות ארם צובא (חלב) ועל יהודי חלב המקוריים שברשותנו ברובם נכתבו בשפה עברית.