מלגות לסטודנטים

מלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

milga

המרכז למורשת אר"ץ מודיע שכמו כל שנה ינסה להעניק מלגה לסטודנטים הלומדים במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ושהנתונים הסוציו-אקונומיים שלהם מצדיקים זאת על פי שיקול ועדת המלגות במרכז.

כאן ניתן להוריד טופס בקשת מלגה לסטודנט לשנת-2019

יש למלא את כל הפרטים בטופס ולצרף את המסמכים הבאים: : קורות חיים, אישור לימודים, טופס ציונים, תלוש שכר של הסטודנט, תלוש שכר של ההורים. ללא הר"מ הבקשה לא תובא לדיון בועדת מלגות.

ניתן לשלוח בקשות

  • בדואר אלקטרוני: office@aleppojews.co.il
  • באמצעות פקס ל: 153-773219034
  • או בדואר רגיל לכתובת המרכז: רחוב אהרונסון 4, תל אביב 6801233.

*מתן המלגות יתאפשר אם יושג תקציב לנושא