More

  ניגוני הטעמים בקריאת הפטרה לפי מגנהג ארם צובא-חלב

  כשם שלקריאת התורה בין החלבים יש מאפיינים מיוחדים ושונים עם קהילות אחרות, כך גם בקריאת ההפטרה. קהילות הלבים בעולם שומרות על מאפיינים אלו.

  כאן ניתן לשמוע על קריאתם של קוראי הפטרה חלבים שונים בעולם.

  ההקלטות באדיבות הערוץ PIZMONIM.COM

  חכם ד”ר חיים הדאיה


  M Kairey


  מקס טוויל