More

  ניגוני הטעמים של חמישה חומשי תורה לפי מגנהג ארם צובא-חלב

  קריאת התורה בקהילות של יהודי חלב היא אופיינית בקרב קהילות אחרות. מבוסס על מושגים נוקשים של הגייה ומנגינה. קוראי התורה בבתי הכנסת של חלבים הם אנשים מנוסים הקוראים תוך הקפדה על המנהגים שירשו מרבני הקהילה הגדולים בעיר חלב. מנהגי הקריאה שונים במקצת מהמנהגים בקהילות אחרות.

  בעמוד זה תוכלו לשמוע על קריאתם של קוראי תורה חלבים הנמצאים במקומות שונים בעולם אך ממשיכים לשמור על אותה מתכונת קריאה הן בהגייה והן בלחן.

  ההקלטות באדיבות הערוץ PIZMONIM.COM

  חכם ד”ר חיים הדאיה


  החזן דניאל בינקר


  החזן מקס טוויל