More

  סליחות בבית הכנסת בחלב 1990 סיום מסכת התרת נדרים

  חלב-ארם צובא, 1990 –

  סליחות – סיום מסכת – התרת נדרים

  חכם: מורד סרדר  |  החזן: חכם אהרון פרחי

  בית הכנסת בשכונת “אלג’מיליה”

  תיעוד נדיר של מספר אירועים דתיים בחיי הקהילה היהודית בחלב, ארם צובא. זמן קצר לאחר מכן עזבה הקהילה היהודית כולה את העיר, לאחר יותר מ 2000 שנה של קיום יהודי רצוף (החל מימי בית ראשון). האירועים המתועדים התקיימו בבית הכנסת בשכונת “אלג’מיליה” בה התגוררו מרבית היהודים החל מאמצע המאה ה – 20.