More
  Homeאולם תיעוד המחקריםערב עיון לצאת ספרה "עיר של חכמים וסוחרים" של פרופ' לאה מקובצקי

  ערב עיון לצאת ספרה “עיר של חכמים וסוחרים” של פרופ’ לאה מקובצקי

  ערב עיון לצאת ספרה של פרופ’ לאה מקובצקי: עיר של חכמים וסוחרים: הקהילה היהודית בארם צובא

  הספר יצא באוניברסיטת אריאל: משתתפים: ח”כ ד”ר שמעון אוחיון, פרופ’ ישראל נבצאל, מר משה כהן יו”ר מרכז מורשת אר”ץ,פרופ’ מינה רוזן, פרופ’ ירון הראל, מר דותן ארד, פרופ’ דוד קאסוטו והפייטן משה חבושה

  שנת 2012


  מר משה כהן יו”ר מרכז מורשת אר”ץ
  פרופ’ לאה מקובצקי
  פרופ’ דוד קאסוטו
  מר דותן ארד
  פרופ’ מינה רוזן
  פרופ’ ירון הראל
  הפייטן משה חבושה
  הסרטון השלם

  נושאים קשורים

  הרמב״ם וקהילת אר״ץ

  הרמב״ם וקהילת אר״ץ ״...אבל בכל המקומות האלה אבדה תורה מבנים. רוב המדינות הגדולות מתות, ומיעוטן גוססות, וכמו שלשה ארבעה מקומות חולים. ובכל ארץ ישראל וכל...

  מייסדי המרכז שנת תשמ”ו-1986

    המייסדים - רשימה ראשונית בסדר אלפביתי מתוך בטאון דרכי אר"ץ-גיליון מס' 1 (אלול תשמ"ו 5746-1986) ★ אגמון דוד (עיתונאי); אורפלי אדמונד; אזרק ג׳ו (פנמה); אלפייה אלפרד,...

  מדוע נקרא שמה חלב?

  מדוע נקרא שמה חַלַבּ? מסורות חלב ואגדותיה א' מאת אברהם כהן-טאוויל ז”ל (מתוך הספר יהדות חלב בראי הדורות*) בכל היסטוריה של עם או שבט מצוי חלק, אשר הוא...

  משהו מיוחד בתרבות יהודי חלב?

  משהו מיוחד בתרבות יהודי חלב? מאת אברהם כהן-טאוויל ז"ל (מתוך הספר יהדות חלב בראי הדורות*)  שירת הבקשות השאלה העומדת לפניי היא, מה מייחד יהדות זו? מה היא תרומתה...