More
  Homeאולם תיעוד המחקרים"עת שערי רצון להיפתח": עיון בפיוט ראש השנה, לר׳ יהודה אבן עבאס...

  “עת שערי רצון להיפתח”: עיון בפיוט ראש השנה, לר׳ יהודה אבן עבאס החַלַבִּי — חכם ד״ר יצחק אסקוף

  “עת שערי רצון להיפתח”: עיון בפיוט ראש השנה, לר׳ יהודה אבן עבאס החַלַבִּי — חכם ד״ר יצחק אסקוף

  תודה לקבוצת וואטסאפ “החבורה” שארגן את המפגש בזום

  נושאים קשורים

  הרמב״ם וקהילת אר״ץ

  הרמב״ם וקהילת אר״ץ ״...אבל בכל המקומות האלה אבדה תורה מבנים. רוב המדינות הגדולות מתות, ומיעוטן גוססות, וכמו שלשה ארבעה מקומות חולים. ובכל ארץ ישראל וכל...

  מייסדי המרכז שנת תשמ”ו-1986

    המייסדים - רשימה ראשונית בסדר אלפביתי מתוך בטאון דרכי אר"ץ-גיליון מס' 1 (אלול תשמ"ו 5746-1986) ★ אגמון דוד (עיתונאי); אורפלי אדמונד; אזרק ג׳ו (פנמה); אלפייה אלפרד,...

  חוברת עת שערי רצון לימים נוראים בנוסח חלב

  המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובא-חלב שמח לבשר על הוצאה לאור של חוברת "עת שערי רצון" מהדורה שלישית מורחבת ומעודכנת שנת תשע"ט-2018

  מדוע נקרא שמה חלב?

  מדוע נקרא שמה חַלַבּ? מסורות חלב ואגדותיה א' מאת אברהם כהן-טאוויל ז”ל (מתוך הספר יהדות חלב בראי הדורות*) בכל היסטוריה של עם או שבט מצוי חלק, אשר הוא...