More

    פרופ‘ יום טוב עסיס ז”ל

    פרופ‘ יום טוב עסיס ז”ל

    פרופ‘ מן המניין בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית. משמש שם כיו“ר המרכז לחקר יהדות ארם-צובא וסביבתה, יו“ר המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם, יו“ר מרכז צ‘ייס למדעי היהדות ברוסית, יו“ר מפעלי היספניה יודאיקה ונציג האוניברסיטה ברשות הלאומית לתרבות הלדינו. שימש כיו“ר מרכז דינור, יו“ר המרכז להוראת מדעי היהדות וראש המכון למדעי היהדות. חבר בהנהלתם של מוסדות אקדמיים בארץ ובחו“ל. מלמד באוניברסיטה העברית. הירצה ושימש כפרופ‘ אורח באוניברסיטאות רבות בעולם. כתב וערך ספרים ומאמרים רבים. מכהן כיושב ראש מכון בן-צבי לחקר יהדות המזרח.