More

  שאול זאב לניאדו ז״ל

  שאול זאב לניאדו ז״ל

  י״ז טבת תרפ״ז – יד תמוז תשע״ו

  2016 – 1926

  Shaul Zeev_Laniado

  “שאול לניאדו ז”ל נמנה על חברי הועד הפועל של המרכז העולמי למורשת יהדות ארם-צובא (חלב) מיום הקמתו.

  אביו, חכם משה דיב לניאדו ז”ל, היה מבכירי הפייטנים בחלב ומגדולי המומחים בתורת המקאמים והבקשות של יהודי חלב. חלק מפיוטים, בקולו של הרב, תועדו ונשמרו במאגר הדיגיטלי של המרכז תודות לפועלו הבלתי נלאה של שאול.

  אציל היה שאול ביחסיו עם הבריות. תרם רבות לפעילות המרכז, כשבין היתר נרתם למפעל אוסף הפרוספקטים של “חכמי אר”ץ” שחלקים ממנו ראו אור בהוצאת המרכז.

  הנהלת המרכז, חבריו ופעיליו משתתפים בצער המשפחה על לכתו ומביעה תנחומים לכל מוקיריו. יהי זכרו ברוך.”