More

    תמונות בית הכנסת בחלב 1990

    בית הכנסת בחלב, ארם צובא, 1990 –

    תמונות מתפילות סליחות – סיום מסכת – התרת נדרים

    תיעוד נדיר של מספר אירועים דתיים בחיי הקהילה היהודית בחלב, ארם צובא. זמן קצר לאחר מכן עזבה הקהילה היהודית כולה את העיר, לאחר יותר מ 2000 שנה של קיום יהודי רצוף (החל מימי בית ראשון). האירועים המתועדים התקיימו בבית הכנסת בשכונת “אלג’מיליה” בה התגוררו מרבית היהודים החל מאמצע המאה ה – 20.

    לצפייה בסרט המלא