קטגוריה חדשה זו, "אילנות יוחסין של חכמי ארם צובא" נמצאת בשלבי תכנון ועריכה, כך שנתונים יועלו בהדרגה. תודה על ההבנה ועל שיתוף פעולה