מן יעלם ומן ידרי, אללה רב אלמוג’לי.
אינהן אל וואחד, וואחד רב אלכלקנה, אללה הוא וואחד

״משארותם צרורות בשמלותם על שכמם. ובני ישראל עשו כדבר משה ״

פזמון לפסח “יחיד נורא”
קידוש (אדוס) בליל הסדר

באדיבות Pizmonim.com

מנהגים והכנות לפסח בחלב

בליל הסדר קוראים את ההגדה בעברית ובערבית לסירוגין. כשמגיעים לארבע קושיות, מבקשים מאחת העלמות שהגיעה לפרקה ועדיין לא נישאה, לקחת את הסֶינִיֶה (מגש הסדר) כעין סגולה לנישואיו בשנה הקרובה. לחץ לעוד מנהגים…

קריאת הגדה של פסח

בספרייה של המרכז

הרשמה למרכז מורשת ארם צובא

33

שלושים ושלוש שנות עשייה ופעילות של המרכז הינן הוכחה שהיה כדאי. אנשים מדהימים ויקרים לנו שעבדו ימים כלילת למען המרכז. אשרינו שזכינו להיות חלק בשליחות היסטורית זו ולהמשיך בדרכם. אשריכם שליוויתם אותנו במסע זה ואשרי כל מי שמתלווה ויתלווה למסענו הארוך – ארוך הזה.
המרכז למורשת יהדות אר”ץ, מיועד לעם היהודי, לכל עדותיו ולכל שכבותיו. אנו קוראים איפה לכולם לתרום להמשך הדרך – מי בתמיכה כספית, מי באספקת מסמכים, תעודות, תמונות ופרטי מורשת ומי בסיוע של עשייה לשמה. לקרוא עוד

מזימרת אר"ץ