Dear brothers,
Purim is a special holiday that indicates the inner desire of the people of Israel for love, brotherhood, peace and friendship. Hence the command to observe the commandment of the Megillah, a feast and joy, to send “Michloach Manot” to one another and “Matanot Laevionim”. The observance of these mitzvot gives faithful expression to the unity of the people and the love of brothers – “Hahabat Hinam”.
!!!Happy Purim!!!
!!!פורים שמח!!!

יהודי חלב הקפידו לחגוג את אירועי הפורים כמתחייב בהלכה היהודית. יחד עם זאת, הם פיתחו מנהגים מיוחדים להם שתמציתם נסרוק כאן.

מתוך ערב פורים תשמ”ח בבית הכנסת תפארת רפאל-תל אביב בשנת 1988

”משנכנס אדר מרבים בשמחה“. כמו שנאמר במגילת אסתר: ”והחודש אשר נהפך להם
מיגון לשמחה“.

מתוך ערב פורים תשמ”ח בבית הכנסת תפארת רפאל-תל אביב בשנת 1988
The Pizmon “Mi Khamocha veEn Khamocha?” Arabic Version
Pizmon “Mi Khamocha veEn Khamocha” By the Hazan David Shiro

בספרייה של המרכז

הרשמה למרכז מורשת ארם צובא

[layerslider_vc id=”1″]

33

שלושים ושלוש שנות עשייה ופעילות של המרכז הינן הוכחה שהיה כדאי. אנשים מדהימים ויקרים לנו שעבדו ימים כלילת למען המרכז. אשרינו שזכינו להיות חלק בשליחות היסטורית זו ולהמשיך בדרכם. אשריכם שליוויתם אותנו במסע זה ואשרי כל מי שמתלווה ויתלווה למסענו הארוך – ארוך הזה.
המרכז למורשת יהדות אר”ץ, מיועד לעם היהודי, לכל עדותיו ולכל שכבותיו. אנו קוראים איפה לכולם לתרום להמשך הדרך – מי בתמיכה כספית, מי באספקת מסמכים, תעודות, תמונות ופרטי מורשת ומי בסיוע של עשייה לשמה. לקרוא עוד

מזימרת אר"ץ