More

  אר"ץ ומלואה-מחקרים בתולדות קהילת ארם צובא(חלב) ותרבותה

  Home הוצאת לאור אר”ץ ומלואה-מחקרים בתולדות קהילת ארם צובא(חלב) ותרבותה

  אר"ץ ומלואה

  קובץ מאמרים מהכנס האקדמי "חלב - העיר והקהילה" שנערך בירושלים ע"י מרכז מורשת יהדות ארם-צובא (חלב)

  מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים המרכז לחקר יהדות ארם צובה וסביבתה האוניברסיטה העברית בירושלים בעריכת פרופ' ירון הראל, פרופ' יום טוב עסיס, ד"ר מרים פרנקל.

  ספר זה מגיש חמישה עשר מאמרים, פרי עטם של  מיטב החוקרים, העוסקים בפניה השונים של קהילת ארם-צובא, חלב, החל מראשית ימי הביניים וכלה בימיה האחרונים של הקהילה, כפי שהוצגו בכנס האקדמי "חלב - העיר והקהילה", כנס משותף למרכז מורשת אר"ץ, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון בן-צבי.

  בספר מפורסמים המאמרים הבאים: "לקראת קטלוג מבואר של כתבי יד מארם צובה" מאת ד"ר מיכאל ריגלר; "'כור מצרף האמונות ומראה האמת' לר' יצחק לופיס" מאת פרופ' משה אורפלי; "לעת שקיעה: עולמם התרבותי של יהודי חלב והשתקפותו ב'הרצאות', החיבור הספרותי האחרון שנכתב בעיר" מאת פרופ' נחֵם אילן; "ספריות בית הרמב"ם בין קאהיר לחלב" מאת פרופ' מנחם בן-ששון; "האם הגיע הטופס המקורי של 'משנה תורה' לארם צובה?" מאת כרמיאל כהן; "להג ערבי-יהודי בעיר חלב" מאת משה נבו; "פתגמי ארם צובה" מאת הסופר אמנון שמוש; "הערות לגלגוליו של כתר ארם צובה" מאת פרופ' חגי בן-שמאי; "אתרי פולחן יהודיים בחלב בימי הביניים התיכוניים" מאת ד"ר מרים פרנקל; "שבתי צבי ותומכיו באר"ץ – בין תקווה לאכזבה" מאת פרופ' יום טוב עסיס; "קשריה של קהילת חלב עם הנגיד יצחק הכהן שולאל (1517-1502)" מאת אברהם דוד; "מוכסים ושולחנים ראשיים בחלב בתקופה העות'מאנית" מאת ד"ר לאה בורנשטיין-מקובצקי; "לשאלת מועד ירידתם של הפראנקוס בחלב מעל במת ההיסטוריה" מאת פרופ' ירון הראל; "מפגש סגנונות מוזיקליים ב'שירת הבקשות' של יהודי חלב בירושלים" מאת ד"ר קומיקו יאיאמה; "ציון שבחלביה – דימויים ציוניים ונופי הארץ בבית הכנסת החלבי שבשכונת נחלת ציון" מאת ד"ר נירית שלו-כליפא.

  תיאור קצר -
  100.00 

  Printable Authentication Certificate.

  Ready to be printed at any point after purchase.

  Secure Connection

  Pay online using various methods of payment.

  Your purchase is protected

  Read more about it in our online policy.


  יש לך שאלות לפני הרכישה?  

  אל תהססו לפנות אלינו!

  לטל' 052-8604945

  אר"ץ ומלואה

  קובץ מאמרים מהכנס האקדמי "חלב - העיר והקהילה" שנערך בירושלים ע"י מרכז מורשת יהדות ארם-צובא (חלב)

  מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים המרכז לחקר יהדות ארם צובה וסביבתה האוניברסיטה העברית בירושלים בעריכת פרופ' ירון הראל, פרופ' יום טוב עסיס, ד"ר מרים פרנקל.

  ספר זה מגיש חמישה עשר מאמרים, פרי עטם של  מיטב החוקרים, העוסקים בפניה השונים של קהילת ארם-צובא, חלב, החל מראשית ימי הביניים וכלה בימיה האחרונים של הקהילה, כפי שהוצגו בכנס האקדמי "חלב - העיר והקהילה", כנס משותף למרכז מורשת אר"ץ, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון בן-צבי.

  בספר מפורסמים המאמרים הבאים: "לקראת קטלוג מבואר של כתבי יד מארם צובה" מאת ד"ר מיכאל ריגלר; "'כור מצרף האמונות ומראה האמת' לר' יצחק לופיס" מאת פרופ' משה אורפלי; "לעת שקיעה: עולמם התרבותי של יהודי חלב והשתקפותו ב'הרצאות', החיבור הספרותי האחרון שנכתב בעיר" מאת פרופ' נחֵם אילן; "ספריות בית הרמב"ם בין קאהיר לחלב" מאת פרופ' מנחם בן-ששון; "האם הגיע הטופס המקורי של 'משנה תורה' לארם צובה?" מאת כרמיאל כהן; "להג ערבי-יהודי בעיר חלב" מאת משה נבו; "פתגמי ארם צובה" מאת הסופר אמנון שמוש; "הערות לגלגוליו של כתר ארם צובה" מאת פרופ' חגי בן-שמאי; "אתרי פולחן יהודיים בחלב בימי הביניים התיכוניים" מאת ד"ר מרים פרנקל; "שבתי צבי ותומכיו באר"ץ – בין תקווה לאכזבה" מאת פרופ' יום טוב עסיס; "קשריה של קהילת חלב עם הנגיד יצחק הכהן שולאל (1517-1502)" מאת אברהם דוד; "מוכסים ושולחנים ראשיים בחלב בתקופה העות'מאנית" מאת ד"ר לאה בורנשטיין-מקובצקי; "לשאלת מועד ירידתם של הפראנקוס בחלב מעל במת ההיסטוריה" מאת פרופ' ירון הראל; "מפגש סגנונות מוזיקליים ב'שירת הבקשות' של יהודי חלב בירושלים" מאת ד"ר קומיקו יאיאמה; "ציון שבחלביה – דימויים ציוניים ונופי הארץ בבית הכנסת החלבי שבשכונת נחלת ציון" מאת ד"ר נירית שלו-כליפא.

  עוד ספרים לרכישה