פרטי החכם

חכם שויקה אהרון זצ"ל
מקום לידה: ארם צובא
מקום פטירה: ירושלים
שנת לידה: תרנ״ז (1897)
שנת פטירה: תשל״ט ד' שבט (1979)

חכם אהרן שויקה זצ״ל

חכם אהרן שויקה זצ״ל, או “חכם הרון״ כפי שכונה בחיבה בפי תלמידיו וידידיו, היה מבחירי בניה של קהילת יהודי חלב של הדור האחרון. אף-על-פי שעיקר פעילותו של הרב אהרן לא הייתה בחלב דווקא (הוא עזבה בגיל צעיר מאוד). אלא במצרים. ולאחר מכן בארה״ב ובאמריקה הדרומית ובערוב ימיו בישראל – הרי שכל הווייתו הייתה חלבית אמתית, וכל אישיותו הקרינה את חוכמת חלב. את חריפותה ומנהגיה, ואת טעם דרכיה.

הרב אהרן נולד בשנת תרנ״ז(1897), בחלב. לאביו חכם מנחם, אשר היה מחשובי הדרשנים והמקובלים בחלב ובמצרים של תחילת המאה וידיו רב לו בתלמוד, במשנה והלכה, באגדה ובקבלה. סבו מצד אביו. חכם אהרן שויקה ז״ל, היה אב בית-הדין בחלב, וחתימתו מופיעה בכמה וכמה פסקי דין, הקדמות והסכמות של אותה תקופה. סבו גם חיבר “בקשות” ברוח הזמן (הופיעו ב״מקרא קודש״). היה מפרנסי הקהילה בחלב. וחצרו שימשה לא אחת מקום אירוח מרכזי למושלי העיר ולשרי צבאותיה. בשנת תרעייא לערך נדדה המשפחה למצרים, ובה, לאחר שספג מקרא ותלמוד מפי אביו, החל הרב אהרון ללמוד תורה מפי הרה״ג עזרא עטייה ז״ל ראש ישיבת “פורת יוסף״ ומגדולי חכמי הספרדים של אותה תקופה, שירד למצרים בפרוץ מלחמת העולם הראשונה. ללימוד זה הייתה השפעה מכרעת על חייו של הרב אהרן, והיא עיצבה את גישתו הבסיסית להלכה ולהבנת הסוגיות שבתלמוד…. לחץ להמשך

 

מקורות חיצוניים