פרטי החכם

חכם עטייה יהודה אצלן זצ"ל
מקום לידה: ארם צובא
מקום פטירה: ירושלים
שנת לידה: תרל"ט, חוה"מ סוכות. (1878)
שנת פטירה: תשכ"ב, ד' ניסן (1962)

הרב יהודה אצלאן עטייה

בן הרב ניסים ומזל. נולד בארם צובא (בפנקס הבריתות מופיע שמו, בחול המועד סוכות) בשנת תרל”ט. התפרסם כגדול בתורה, עבודה וגמילות חסדים. חיבר ספר נכבד על התורה – “מנחת יהודה” (חלק א' נדפס בארם צובא בשנת תרפ”ד, וחלק ב' נדפס בירושלים בשנת תרפ”ט), וזכה להסכמתם הנלהבת של חכמי ורבני ארם צובא, ועוד- על ספרו זה. בשנת תרצ”ה עלה ארצה, והיה לאחד מרבני ירושלים. שקידתו  בתורה הייתה לשם דבר, גם כאשר הזקין ונחלש היה משכים לבית הכנסת ולומד ללא הרף. כמו כן, היה ידוע בקמיעיו אשר היו מועילים לרפא חולים. (בנו הרב אברהם, שנפטר לאחרונה, היה בן הלומדים בישיבת המקובלים “בית אל”). בספר “מעיין גנים” (לרב מרדכי עבאדי) בסופו של החלק השני, נדפס קונטרס “ארש'ות החיים” להרב חיים עטייה מאבות אבותיו של הרב הנזכר, אשר היה המוציא לאור. נקרא יהודה על שם זקנו – יהודה עבדל ווחד – וכפי שמופיע בפנקס רישום נישואין ב”חלב” (טו”ב ניסן בשנת תרי”ו), והוא ש”ב של הרב שלום הדאיה (עבדל ווחד). נפטר בירושלים בשנת תשכ”ב.