More

  איך נפלו גיבורים – עזרא נצר הי”ד

   

  עזרא נצר, הי״ד

  עזרא נצר, הי״ד – במדים צבאיים. התמונה נמצאה בכיסו, לאחר מותו, מוכתמת בדמו (כתמי הדם מופיעים בבירור על הצילום). נמסרה למרכז ע״י חברו לנשק ולשבי, מר שמואל בכר.
  עזרא עלה ארצה עם משפחתו ב־1935; ותיכף לעלייה, בעודו נער, הצטרף ל״הגנה״.

  בפרוץ מלחמת העולם השנייה, התנדב, בפקודת ה״הגנה״, לצבא הבריטי, כדי להילחם בנאצים, שונאי ישראל. הוא השתתף בקרבות הצבא הבריטי נגד הגרמנים ביוון, ובקרבות אלה נפל בשבי הגרמנים.

  את שנות שביו עשה במחנה שבויים בטלזיה שבפולין, בעבודות במכרות הפחם שבסביבת המחנה. העבודה במכרות הייתה קשה, מפרכת, ומענה, ובייחוד משום שנעשתה בפיקוחם של השומרים הפולנים העריצים, שששו להעביד בפרך את החיילים היהודיים מארץ ישראל, ששירתו בצבא הבריטי ושנפלו בשבי הגרמנים.

  פיקוחם של השומרים הפולנים לווה. באלימות, במלקות, בקללות ובגידופים. התנהגותם זו העלתה את זעם השבויים על שומריהם; ועל אף הימצאותם בשבי, ביקשו השבויים להגיב עליה.

  עזרא העז להגיב, כי לא יכול עוד לשאת את התנכלות השומרים לשבויים. הגבתו נענתה בהגבת נגד: השומרים היכוהו נמרצות; ולאחר מכן, ב־10 בינואר 1943, ירו בו הנאצים למוות. עזרא נקבר בקבר אחים בפולין.

  קבר אחים בו נקבר עזרא נצר ז”ל בפולין