More

  מגילת קוהלת

  מגילת קהלת

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי והמקראי

  ספר “מגילת קהלת”: יצא לאור ע”י המרכז בשנת תשס”ה 2004
  עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא
  ציורים: מאת יצחק תורג’מן
  שפה: עברית/ערבית יהודית/
  זכויות יוצרים: © המרכז למורשת יהדות ארם צובא
  אוסף: יעקב ורחל גינדי, Los Angeles USA


  פרסום דיגיטלי המאפשר אפקט היפוך דף תלת מימדי ע”י לחיצה בקצי התחתון או בחץהצמוד לספר
  ניתן לפתוח את הספר במסך מלא באמצעות שבסרגל בתחתית הספר

   


  מגילת קהלת פותחת במלים:

  “דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכול הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת”. בספרו קהלת רוצה שלמה המלך להדגיש בפנינו את אורח החיים, סיבות הבריאה ותכלית האדם. בין השאר הוא מייעץ ומוכיח כדי שנדע כיצד להתנהג ולחיות בעולמנו זה. הקו המנחה את קהלת היא שדור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, ובין השורות אתה למד להיות חדור אמונה והכרה בעולמו של הקדוש ברוך הוא.

  קהלת מסיים את דבריו באימרו”סוף דבר הכול נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אב טוב ואם רע”.

   

  מגילת קהלת מפיו חכם ד”ר חיים הדאיה

   

  מגילת קהלת מפיו מר מקס טוויל

  תודה לאתר PIZMONIM.COM

  נושאים קשורים

  ספר מגילת אסתר

  ספר "מגילת אסתר": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2005 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציורים: מאת יצחק תורג'מן, אוסף יעקב ורחל גינדי (לוס איג'לס) שפה: עברית/ערבית יהודית זכויות יוצרים: © המרכז למורשת...

  ספר קצת זכריה

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי ספר "קצת זכריה": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2008 עורך: מנחם ידיד ז"ל (נשיא המרכז) ציור העתיפה: מאת יצחק תורג'מן שפה: עברית/ערבית יהודית/English זכויות יוצרים: ©...

  קצת ירמיה

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי ספר "קצת ירמיהו": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2008 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציור על העטיפה: מאת יצחק תורג'מן שפה: עברית/ערבית יהודית/English זכויות...

  ספר משלי

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי ספר "משלי": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2005 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציורים: מאת אברהם שמי שהם שפה: עברית/ערבית יהודית/ זכויות יוצרים: © המרכז...