More
  Homeהמרכז ומטרתומטרת המרכז מורשת אר"ץ

  מטרת המרכז מורשת אר”ץ


  *ריכוז חומר היסטורי מקיף, שייתן ביטוי נאמן לקהילת יהודי ארם-צובא (חלב) עתיקת היומין ולמורשתה, שתרמה רבות להיסטוריה העולמית של עם ישראל בישראל ובארצות פזוריו והוסיפה פרק חשוב במסכת חייו

  *עריכת מחקר יסודי על תולדות קהילת ארם-צובא וסביבותיה, מבחינה היסטורית, כלכלית, חברתית, דתית, תרבותית ורוחנית, תוך דגש על היותה קהילה שורשית שהצמיחה, במשך דורות, חכמים, גדולי תורה, שהעשירו בספריהם, בדברי הלכה והגות, את תרבותו של עם ישראל, כמו גם אישי חברה וכלכלה שתרמו רבות לישראל ולחברה האנושית

  *טיפוח וקיום מורשת קהילת ארם-צובא במסגרת טיפוח מורשת העדות בישראל המתחדשת. המייסדים הקימו את המרכז לאור הרעיון, שטיפוח המורשת המפוארת של הקהילה ושימורה, למען הדור הזה והדורות הבאים, חיוניים הם לידיעת תולדות העם היהודי, לקיומו ולשמירת עושרו הרוחני.

  נושאים קשורים

  טופס עדכון פרטי הנרשמים למרכז

  אנו מציעים לציבור למלא את הטופס הבא ובסוף ללחוץ על כפתור "שלח נתונים" והמידע ישרת אותכם בהמשך לקבלת עדכונים, מודעות על פעילויות במרכז, הרשמה...

  חברי הנהלת המרכז

  "המייסדים וחברי הנהלת מרכז למורשת יהדות אר"ץ בישראל"

  תרגום האתר לאנגלית ולספרדית

  חומר ההיסטורי והמחקרים על יהדות ארם צובא (חלב) ועל יהודי חלב המקוריים שברשותנו ברובם נכתבו בשפה עברית.
  *ריכוז חומר היסטורי מקיף, שייתן ביטוי נאמן לקהילת יהודי ארם-צובא (חלב) עתיקת היומין ולמורשתה, שתרמה רבות להיסטוריה העולמית של עם ישראל בישראל ובארצות פזוריו והוסיפה פרק חשוב במסכת חייו *עריכת מחקר יסודי על תולדות קהילת ארם-צובא וסביבותיה, מבחינה היסטורית, כלכלית, חברתית, דתית, תרבותית ורוחנית, תוך...מטרת המרכז מורשת אר"ץ
  Select your currency
  ILS שקל ישראלי חדש