More

  מנחם ידיד ז”ל

  מנחם ידיד ז”ל

  מנחם ידיד ז”ל – נשיא כבוד מרכז מורשת יהדות אר”ץ (חלב)

  בנו של המקובל האלוקי רבי יום טוב ידיד הלוי זצ”ל. נולד בחלב ועלה כנער לארץ ישראל. פעיל בתנועת בית”ר, מפקד פלוגה באצ”ל ואסיר ציון ביפו, בירושלים, בצריפין, בלטרון וברפיח. איש תנועת ה”חרות” מיום היווסדה. התגורר ופעל שנים רבות בשכונת התקווה בתל-אביב. נשא בתפקידים ציבוריים רמים וכיהן כחבר כנסת תריסר שנים – בכנסת השישית, השביעית והשמינית ( 1977-1966 ). פעל למען שארית הפליטה בסוריה ובארצות ערב. תומך ומסייע למוסדות תורה וחינוך. חבר ועד נאמני כתר ארם-צובא ונשיא המרכז למורשת יהדות ארם-צובא (חלב).

  נושאים קשורים

  בשיבה טובה: הגאון רבי יצחק זעפרני זצ”ל

  חכם יצחק זעפרני זצ"ל נולד בחלב בז' באב שנת תרפ"ד, 7 באוגוסט 1924, בן לגאון חכם סלים זעפרני זצ"ל, מגדולי חכמי אר"ץ.

  הרהג” חכם שאול קצין זצוק”ל

  כ"ד בכסלו תשעט 02.12.18 מרכינים ראש עם פטירתו של הגאון רבי שאול קצין זצ"ל, רבה של הקהילה החלבית בניו יורק, והוא בן 97.  יובא למנוחות...

  דוד גינדי ז”ל

  דוד גינדי ז"ל, אשר פעל רבות, לשם שמים, להצלת יהדות סוריה וקליטתה בארץ, לגיוס תרומות לנזקקים ולטיפול בנכסי הקהילה בארץ

  חכם יוסף ששו הלוי זצוק”ל

  חכם יוסף ששו הלוי זצוק"ל מאחרוני חכמי יהדות חלב ומנהל בית הספר בחלב מאת יוסי דאיה והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה. ביום שישי, ל׳ תשרי,...
  Select your currency
  ILS שקל ישראלי חדש