More
  Homeאולם תיעוד המחקריםמדוע נקרא שמה חלב?

  מדוע נקרא שמה חלב?

  מדוע נקרא שמה חַלַבּ?

  מסורות חלב ואגדותיה א’

  מאת אברהם כהן-טאוויל ז”ל (מתוך הספר יהדות חלב בראי הדורות*)

  בכל היסטוריה של עם או שבט מצוי חלק, אשר הוא לוט בערפל, ואשר נקשרות בו אגדות עממיות, שהגרעין ההיסטורי בהן, פעמים רב הוא ופעמים – מועט.

  על מקור שם העיר חלב מספרת האגדה סיפור מעניין: מדוע נקרא שמה חלב? מפני שאברהם אבינו עבר כאן עם צאנו וחילק חלב לעניים.

  הסיפור מובא גם בספר מסעותיו של ר׳ פתחיה מרגנשבורג בזו הלשון:

  ״והלכנו משם לחלב היא ארם-צובה, כי בהר היו צאנו של אברהם אבינו עליו השלום. ומעלות יורדות מן ההר, שמשם היה מושיט לעניים חלב, ולזה הטעם קוראים שם העיר חלב(3)”

  יהודי חלב מספרים את הסיפור בגירסה מעט שונה: ״הייתה לאברהם אבינו פרה, ששמה ״שהבה״ (לבנה) והביטוי ״חלב אשהבה״, שפירושו ״חלב את שהבה״, הפך לשם העיר. ואמנם, אחד מכינויי העיר הוא ״אשהבה״,  והוא מצוי במילונים.

  האם יש באגדה יפה זו גרעין היסטורי? האומנם עבר כאן אברהם אבינו בדרכו מחרן לארץ כנען, כשם שלדעת החוקרים עבר בדמשק ולקח משם את ״בן־משק ביתו הוא דמשק אליעזר״? ספק. אולם, ערכה של אגדה אינו באמיתות ההיסטורית, אלא בהשפעתה על המאמינים בה. צאו וראו, איזו תחושה של גאווה חשו יהודי חלב, בהאמינם שאברהם אבינו, אבי האומה, עבר במקום הזה וקבע כמעשיו הטובים את שמה של העיר!

  אנדה אחרת, המהלכת אצל יהדות חלב, קשורה בבית הכנסת הקדמון של הקהילה בעיר זו. האגדה מספרת, שבית הכנסת הזה נבנה בידי יואב בן־צוריה, שר צבא דוד, לפני בנייתו של בית המקדש הראשון:

  ״והיה יואב נושא על כתפיו האבנים הגדולות ומעלן על הסולם׳ כדי ליתנן בכותל בית־הכנסת. תוך שהוא בונה, בכה יואב ואמר: “אפשר שהקב״ה יניח בית־המקדש, אשר שלמה יבנה, וישרה שכינתו בבית הזה, אשד אני בונה? !  מיד יצאה בת קול ואמרה: “יואב, יואב, עתידים שני בתי מקדשות ליחרב וביתך יהיה קיים׳!(4)

  שערו בנפשכם, איזו הרגשת ייעוד הרגישו יהודי סלב, כשנכנסו לבית כנסת זה וראו בפועל, ששני בתי המקדש – בית ראשון ובית שני – נחרבו, והבית הזה עומד! אגדה היא אגדה, אך ערכן של אגדות מסוג זה הוא, שהן משמשות, למאמין בהן, נר פנימי ומצפון רוחני. כך קרה ליהודי חלב.

  לחץ/י להורדת הכתבה בפורמט PDF


  (3) פתחיה מרמשבורג, ״סיבוב״, מהדורה מדעית ע״י א. גרינחוט, פרנקפורט דמיין 1905: א. יערי, ״מסעות א״י״, תל-אביב, תש״ו(1946), עמי 50.

  (4)ד. צ. לאניארו, ״לקדושים אשר בארץ״, ירושלים, תש ״ב ת194> הקדמה, עט׳ 8.

   

  נושאים קשורים

  הרמב״ם וקהילת אר״ץ

  הרמב״ם וקהילת אר״ץ ״...אבל בכל המקומות האלה אבדה תורה מבנים. רוב המדינות הגדולות מתות, ומיעוטן גוססות, וכמו שלשה ארבעה מקומות חולים. ובכל ארץ ישראל וכל...

  מייסדי המרכז שנת תשמ”ו-1986

    המייסדים - רשימה ראשונית בסדר אלפביתי מתוך בטאון דרכי אר"ץ-גיליון מס' 1 (אלול תשמ"ו 5746-1986) ★ אגמון דוד (עיתונאי); אורפלי אדמונד; אזרק ג׳ו (פנמה); אלפייה אלפרד,...

  חוברת עת שערי רצון לימים נוראים בנוסח חלב

  המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובא-חלב שמח לבשר על הוצאה לאור של חוברת "עת שערי רצון" מהדורה שלישית מורחבת ומעודכנת שנת תשע"ט-2018

  חוברת חנוכה הנרות הללו קדש הם

  "הנרות הללו קדש הם", המהווה הסברים בנוגע לחג חנוכה, נוסח הדלקת הנרות, מנהגים של יהודי ארם צובא, קיצור הלכות הדלקת הנרות, מתכונים של מאכלי חנוכה, וכן פזמונים אשר נוהגים לשיר בימי חנוכה, כמנהג יהודי ארם־צובא (חלבּ)