More
  Homeדף מרכזסיפורים מחלב - בת צחוק - ר' חיים סבתו

  סיפורים מחלב – בת צחוק – ר’ חיים סבתו

  סיפורים מחלב

  מאת הרב חיים סבתו

  חוברת מס’1 שנת

  ״ותען צובא ותאמר: אני נר מערכה, וניר ממלכה, ומעלתי מדור לדור נמשכת, ועל עמוד המלוכה נסמכת. ארצי לבנה כלבנה, ומי מעדנים דשנה. ואני כלילת יופי, בלי דופי, אס תרד עמקים או תלך שפי, ובי ממתי הסכמה, אצילים ורמים, והמה חכמים מחוכמים, מהם רופאי רפאים, ומהם מחכימי פתאים, ומהם סופרים, מערכות אז יערוכו ובשבט סופר ימשוכו״

  מתוך דברי המשורר הגדול של יהדות ספרד. יהודה אלחריזי כשנחו את ארם צובא ויהודיה ״ספר “תחכמוני״

  נושאים קשורים

  ג’יליאן והוצאת הספר תורה – מאת שלמה ב”ר יצחק ענתבי סקא

  ובשעת הוצאת הספר תורה והולכתו אומרים כולם: "צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו ביום שמחת לבו: אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו: ברוך הבא בשם ה'. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל:

  שתי שכונות היהודים בחלב / מאת פרופסור צבי זוהר

  עד לעשורים האחרונים של המאה ה־19, התגוררו כמעט כל יהודי חלב בעיר העתיקה, באזור שבמוקדו רובע "בחסיטה"

  שרים לתפארת ארם צובא – “על לבבי מדרש בית נשיא”

  חזנים ופייטנים שרים לתפארת ארם צובא

  ילידי סוריה מספרים

    תודה רבה ל ערוץ People of the Book أهل الكتاب על שיתוף הסרטונים ניתן להפעיל כתוביות בשפות שונות ע"י לחיצה על גלגל הגדרות בסרגל המופיע...
  Select your currency
  ILS שקל ישראלי חדש