More
  Homeאולם תיעוד המחקריםסיפורים מחלב - בת צחוק - ר' חיים סבתו

  סיפורים מחלב – בת צחוק – ר’ חיים סבתו

  סיפורים מחלב

  מאת הרב חיים סבתו

  חוברת מס’1 שנת

  ״ותען צובא ותאמר: אני נר מערכה, וניר ממלכה, ומעלתי מדור לדור נמשכת, ועל עמוד המלוכה נסמכת. ארצי לבנה כלבנה, ומי מעדנים דשנה. ואני כלילת יופי, בלי דופי, אס תרד עמקים או תלך שפי, ובי ממתי הסכמה, אצילים ורמים, והמה חכמים מחוכמים, מהם רופאי רפאים, ומהם מחכימי פתאים, ומהם סופרים, מערכות אז יערוכו ובשבט סופר ימשוכו״

  מתוך דברי המשורר הגדול של יהדות ספרד. יהודה אלחריזי כשנחו את ארם צובא ויהודיה ״ספר “תחכמוני״

  נושאים קשורים

  הרמב״ם וקהילת אר״ץ

  הרמב״ם וקהילת אר״ץ ״...אבל בכל המקומות האלה אבדה תורה מבנים. רוב המדינות הגדולות מתות, ומיעוטן גוססות, וכמו שלשה ארבעה מקומות חולים. ובכל ארץ ישראל וכל...

  מייסדי המרכז שנת תשמ”ו-1986

    המייסדים - רשימה ראשונית בסדר אלפביתי מתוך בטאון דרכי אר"ץ-גיליון מס' 1 (אלול תשמ"ו 5746-1986) ★ אגמון דוד (עיתונאי); אורפלי אדמונד; אזרק ג׳ו (פנמה); אלפייה אלפרד,...

  מדוע נקרא שמה חלב?

  מדוע נקרא שמה חַלַבּ? מסורות חלב ואגדותיה א' מאת אברהם כהן-טאוויל ז”ל (מתוך הספר יהדות חלב בראי הדורות*) בכל היסטוריה של עם או שבט מצוי חלק, אשר הוא...

  משהו מיוחד בתרבות יהודי חלב?

  משהו מיוחד בתרבות יהודי חלב? מאת אברהם כהן-טאוויל ז"ל (מתוך הספר יהדות חלב בראי הדורות*)  שירת הבקשות השאלה העומדת לפניי היא, מה מייחד יהדות זו? מה היא תרומתה...