More
  Homeאולם האירועיםאירועים אקדמאיםספרי אר"ץ ערב עיון באוניברסיטת בר-אילן שנת 1998

  ספרי אר”ץ ערב עיון באוניברסיטת בר-אילן שנת 1998

  יום עיון לרגל הוצאת הספר “ספרי אר”ץ”

  הספרות התורנית של חכמי ארם צובה
  ספר מאת פרופ ירון הראל
  בהוצאת מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמרכז העולמי למורשת יהדות ארם-צובא (חלב)
  אוניברביטת בר-אילן 25/6/1998

  דבריו של מר מנחם ידיד ז”ל נשיא המרכז בערב עיון לרגל הוצאת ספרו של ד”ר ירון הראל “ספרי אר”ץ” הסיפרות התורנית של חכמי אר”ץ.
  דבריו של מר משה כהן יו”ר המרכז בערב עיון לרגל הוצאת ספרו של ד”ר ירון הראל “ספרי אר”ץ” הסיפרות התורנית של חכמי אר”ץ.
  דבריו של ד”ר ירון הראל בערב עיון לרגל הוצאת ספרו “ספרי אר”ץ” הסיפרות התורנית של חכמי אר”ץ. המרכז למורשת ארם צובה – אוניברסיטת בר אילן -מכון בן צבי -25-6-1998

  נושאים קשורים

  החינוך בחלב במאה ה-20 מאת יוסי דאיה(משען)

   החינוך בחלב במאה ה 20 מאת יוסי דאיה (משען) //// תודה לקבוצת וואטסאפ "החבורה" שארגן את המפגש בזום.

  ערב עיון לצאת ספרה “עיר של חכמים וסוחרים” של פרופ’ לאה מקובצקי

  ערב עיון לצאת ספרה של פרופ' לאה מקובצקי: עיר של חכמים וסוחרים: הקהילה היהודית בארם צובא