More

  ספר משלי

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי

  ספר “משלי”: יצא לאור ע”י המרכז בשנת 2005
  עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא
  ציורים: מאת אברהם שמי שהם
  שפה: עברית/ערבית יהודית/
  זכויות יוצרים: © המרכז למורשת יהדות ארם צובא
  זכויות יוצרים ציורים: © אברהם שמי שהם

  פרסום דיגיטלי המאפשר אפקט היפוך דף תלת מימדי ע”י לחיצה בקצי התחתון או בחץהצמוד לספר
  ניתן לפתוח את הספר במסך מלא באמצעות שבסרגל בתחתית הספר

   


  “שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך”

  מאת מנחם ידיד הלוי ז”ל

  “החכם מכל אדם” – זה היה תוארו של שלמה המלך. וזאת, על שום שהקדוש ברוך הוא העניק לו לב הכם ונבון שלא היה כמותו במשך כל הדורות שלפניו ולאחריו.

  בספר מלכים א, י, כג, נאמר: “ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר ולחוכמה”, ובהמשך(כד) נאמר: “וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן אלוקים בלבו”. בספר”משלי”, שחיבר המלך שלמה, הוא הנחיל לנו אוצר בלום של חוכמה וידע על אורחות החיים של האדם ועל דרך התנהגותו והתנהלותו בחיי היום־יום. “משלי” מבטא בצורה ברורה ובהירה מהי הדרך הטובה אשר ילך בה האדם, ואילו הן הדרכים השליליות והמסוכנות לאדם שיימנע מלהלך בהן.
  מבין אין־ספור הנושאים שלעברן שולח המלך שלמה אלומות אור נציין, בין השאר, אה הכבוד הראוי שהוא מעניק לשותפה-לחיים שעליה נאמר: “חוכמת נשים בנתה ביתה”. שלמה המלך לימד אותנו על מעלתה של האשה, שתרומתה גדולה ומכרעת לשלמות חיי המשפחה, לחיזוק חינוך הבנים ולשמירת הבית היהודי, ולפיכך הקדיש פרק שלם לכבודה של האישה – “אשת חיל מי ימצא”.

  ספר משלי מפיו מר מקס טוויל ז”ל


  תודה רבה לאתר PIZMONIM.COM

  נושאים קשורים

  ספר מגילת אסתר

  ספר "מגילת אסתר": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2005 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציורים: מאת יצחק תורג'מן, אוסף יעקב ורחל גינדי (לוס איג'לס) שפה: עברית/ערבית יהודית זכויות יוצרים: © המרכז למורשת...

  ספר קצת זכריה

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי ספר "קצת זכריה": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2008 עורך: מנחם ידיד ז"ל (נשיא המרכז) ציור העתיפה: מאת יצחק תורג'מן שפה: עברית/ערבית יהודית/English זכויות יוצרים: ©...

  קצת ירמיה

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי ספר "קצת ירמיהו": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2008 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציור על העטיפה: מאת יצחק תורג'מן שפה: עברית/ערבית יהודית/English זכויות...

  מגילת קוהלת

  מגילת קהלת לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי והמקראי ספר "מגילת קהלת": יצא לאור ע"י המרכז בשנת תשס"ה 2004 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציורים: מאת יצחק תורג'מן שפה: עברית/ערבית...