More
  Homeאולם פרסומי המרכזחוברת דרך אר"ץ מס'1

  חוברת דרך אר”ץ מס’1

  דרכי אר״ץ

  בטאון המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובה (חלב)

  גליון מס’ 1- אלול תשמ”ו – ספטמבר 1986

  תוכן הענינים

  3 דבר העורך: משה כהן

  4 משולחנו של… – מנחם ידיד

  5 מן המקורות: הרמב״ם וקהילת אר״ץ

  6 הירהורים: יהדות אר״ץ, עלם ומלואו – משה כהן

  8 סיפור מחלב: השריפה הגדלה – אברהם שמי

  11 מחקר: עדויות היסטוריות על עוצמתה הרוחנית של קהילת אר׳׳ץ ־ אברהם כהן־טוויל

  14 מזימרת אר״ץ: אתה אהובי

  15 מאר״ץ לארץ: הנוער העברי בחלב, 1945-1936 – עו״ד אברהם הללי

  18 שירה: ארבע מאות נשים ־ אמנון שמוש

  20 מן האלבום.

  22 אנדה מאר”ץ: פירורים – אמנון שמוש

  23 מי ומי ביהדות חלב: ״חכם הרון; קודם לדמותו של הרב אהרון שוויכה זצ״ל ־ פרופסור יעקב שוויקה

  28 איך נפלו גיבורים: עזרא נצר, הי״ד

  29 עלי אר״ץ: סקירת ספרים על ארם צובה

  30 ממטבחה של אמא: מרינגו: מיץ שקדים ־ פרידה עבאדי קצב

  מה נשמע: מחדשות המרכז

  31 עברית

  33 אנגלית

  34 דבר נשיא המרכז: – עו״ד שלמה תוסיה כהן

  על המרכז למורשת אר״ץ: מטרות, יזמים, הנהלה ותכנית עבודה

  2 עברית

  7 3 אנגלית

  נושאים קשורים

  ספר מגילת אסתר

  ספר "מגילת אסתר": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2005 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציורים: מאת יצחק תורג'מן, אוסף יעקב ורחל גינדי (לוס איג'לס) שפה: עברית/ערבית יהודית זכויות יוצרים: © המרכז למורשת...

  ספר קצת זכריה

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי ספר "קצת זכריה": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2008 עורך: מנחם ידיד ז"ל (נשיא המרכז) ציור העתיפה: מאת יצחק תורג'מן שפה: עברית/ערבית יהודית/English זכויות יוצרים: ©...

  קצת ירמיה

  לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי ספר "קצת ירמיהו": יצא לאור ע"י המרכז בשנת 2008 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציור על העטיפה: מאת יצחק תורג'מן שפה: עברית/ערבית יהודית/English זכויות...

  מגילת קוהלת

  מגילת קהלת לפי מנהג יהדות ארם צובא (חלב) בנוסח המקורי והמקראי ספר "מגילת קהלת": יצא לאור ע"י המרכז בשנת תשס"ה 2004 עורך: המרכז למורשת יהדות ארם צובא ציורים: מאת יצחק תורג'מן שפה: עברית/ערבית...