More

  דף מרכז

  סיור מודרך בעיר חלב 2023

  https://youtu.be/Q-lG_cUd9ao?si=gB5_yBWIGzDWfMeu&t=625 Thanks to Diala & Waref Youtube Channel

  על הדפים החסרים מכתר ארם צובה מאת אמנון שמוש

  מתוך גיליון מס 2 של חוברת דרך אר”ץ שנת 1987 על הדפים החסרים מכתר ארם צובה  מחקר מאת אמנון שמוש אם נסכם את החסר, נמצא כי שנים־עשר...

  שתי שכונות היהודים בחלב / מאת פרופסור צבי זוהר

  עד לעשורים האחרונים של המאה ה־19, התגוררו כמעט כל יהודי חלב בעיר העתיקה, באזור שבמוקדו רובע "בחסיטה"

  שרים לתפארת ארם צובא – “על לבבי מדרש בית נשיא”

  חזנים ופייטנים שרים לתפארת ארם צובא

  חכם אהרון שויקה זצ”ל חכם הרון / מאת בנו פרופ’ יעקוב שויקה ז”ל

  הרב אהרן שויקה זצ״ל, או "חכם הרון״ כפי שכונה בחיבה בפי תלמידיו וידידיו,

  העברית בארם צובא מאת משה כהן

  קריאת המקרא והמשנה בﬠברית, קשורה, אצל יהדות ארם צבא באופן הוראת הקריאה לתנוקות של בית רבן. הלימוד התבצﬠ בשיטת החיקוי המדויק ובשיטת השינון. כאשר ﬠל תינוקות של בית רבן ב"כותאב" (הוא ה"חדר" שבקהילת אשכנז) לחקות את המלמד שלהם ולשנן את מה שהוא מﬠביר.

  עוצמתה הרוחנית של קהילת ארם צובא מאת אברהם כהן-טאוויל ז”ל

  מיקומה של חלב, 60 ק״מ מן הים ו־60 ק״מ מן הפרת, עושה אותה צומת כלכלית חשובה והמסחר העולמי עובר אליה. מתבססת בעיר קהילה יהודית חשובה.

  תמונות ישנות נושנות מילדות נשכחת / מאת אמנון שמוש

  כך חשב והרגיש והאמין הילד, שנולד וגדל בעיר לפני שמונים שנה, ניזון מגאוותם של אחיו הגדולים על העיר והקהילה.

  סיפורים מחלב – בת צחוק – ר’ חיים סבתו

  ״ותען צובא ותאמר: אני נר מערכה, וניר ממלכה, ומעלתי מדור לדור נמשכת, ועל עמוד המלוכה נסמכת. ארצי לבנה כלבנה, ומי מעדנים דשנה. ואני כלילת יופ